منوهای نصب در پنل مدیریت

برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی یعنی چه؟

 

برنامه ریزی تعاریف مختلفی دارد برای مثال
برنامه ریزی طرح و نقشه  ای است که برای رسیدن به هدفی مشخص ریخته می شود. برنامه ریزی روشی است که طی آن از منابع و امکانات برای رسیدن به هدف استفاده می شود. برنامه ریزی فعالیتی است که هدف آن ایجاد تغییرات مطلوب در رقتار است. علی رغم تعاریف مختلفی که برنامه ریزی دارد چند نکته ی کلیدی و مشترک بین همه تعاریف وجود دارد. موارد مهم در برنامه ریزی عبارتند از:

1-برنامه ریزی و هدف

 

هدف مقصد برنامه ریزی است.اگر کسی هدف داشته باشد سختی ها را راحت تر تحمل می کند و در برابر مشکلات از پای نمی افتد.هیج دانشمند و عامی نیست که به  آسانی و بدون تحمل رنج و سختی به جایی رسیده باشد. اگر هدف وجود داشته باشد،؛ فعالیت ها جهت پیدا می کنند، و سردر گمی از بین می رود.

2-برنامه ریزی، مداومت و استمرار

 

بعضی از دانش آموزان، روز ها یا هفته های اول برنامه را اجرا می کنند، ولی در ادامه از برنامه جا می مانند و نمی تواند برنامه را ادامه دهند چینش دروس و تعیین زمان لازم برای آن و نهایتا نوشتن یک برنامه بسیار حائز اهمیت است اما آنچه یک برنامه را موثر و کارآمد می کند به کار بستن برنامه و تداوم آن است.برای اجرای برنامه به صورت مستمر باید صبور بود ، می توان در یک دوره کوتاه برنامه تنظیم شده را ارزیابی کرد و چنان چه لازم بود تغییرات لازم اعمال شود.

3-برنامه ریزی، نقشه راه

 

وقتی دانش آموزی به فکر برنامه ریزی می افتد در حقیقت در حال طرح ریزی است تا به کمک آنم ها بتواند آسان تر به هدف خود برسد. دشواری های راه را شتاسایی کند، امکانات و منابعی که می تواند استفاده کند را در نظر بگیرد و زمان رسیدن به هدف را برآورد کند. در نهایت باید توجه داشت که بدون طرح و نقشه و بدون یک برنامه مکتوب و روشن هرگز نمی توانیم به موفقیت فکر کنیم.
 

4-برنامه ریزی و نظم و منطق

نظم یکی از بزرگترین رموز موفقیت انسان است. برنامه ریزی نوعی نظم بخشی به امور است و زمان در کنترل انسان منظم است.از طرفی برنامه ریزی با منطق هم سازگاری دارد چرا که انسان را از سردرگمی و بی هدفی نجات می دهد و موجب منظم شدن افکار و رفتار ما می شود.

 

 

5-برنامه ریزی و ایجاد تغییرات مطلوب

 

اگر اصول برنامه ریزی رعایت شده باشد ، دانش آموز نتایج آن را در کوتاه مدت و بلند مدت مشاهده ی کند. تغییراتی که بعد از برنامه ریزی در شیوه زندگی و یا در پیشرفت تحصیلی او ایجاد می شود،رضایت دانش آموز را فراهم می کند. بدیهی است اگر اصول برنامه ریزی رعایت نشود تغییری در شرایط تحصیلی ایجاد نمی شود و این مساله دلسردی و احساس شکست را در پی دارد که نهایتا منجر به بدبینی نسبت به برنامه ریزی می شود.
تمامی حقوق این سایت مربوط به دبیرستان دخترانه دوره اول و آموزش زبان های خارجه داناسخن میباشد.