منوهای نصب در پنل مدیریت

صفحه اصلی سایت

مجموعه آموزشی دانا سخن دبیرستان دوره اول و آموزشگاه زبان دخترانه

با استفاده از رویکرد فلیپت و تکنولوژی آموزشی بالا

تاسیس:1386

Basic

Free

Create stylish pricing tables that sells with Pricing table Elementor widget included in Premium Addons.

Popular

Premium

£ 17 / Month

Elementor pricing table include many content options like title, description, bullet points, image, button and ribbon.

Enterprise

£ 47 / Month

That besides allot of customization options and styling options for each pticing table elementor included.

تمامی حقوق این سایت مربوط به دبیرستان دخترانه دوره اول و آموزش زبان های خارجه داناسخن میباشد.